Gazon onderhoud

Goed gazon onderhoud maakt het gras gezond en groen. Voor een gazon is een juiste bodemgesteldheid alsmede een goede vochtbalans in de bodem van groot belang.

Bodem verzuring

Een veel voorkomend probleem, zeker in een gazon waar veel bomen omheen staan in verzuring van de bodem. Zure bodem leid tot mosgroei, en het mos verdrukt uiteindelijk het gras. Wat overblijft is een gazon met alleen maar mos wat in nattere tijden erg zompig is. Bodemverzuring kan bestreden worden met kalk.

Verticuteren

Daarnaast kan het nodig zijn uw gazon te verticuteren, waardoor het mos grotendeels verdwijnt en de wortels van het gras meer lucht krijgen om zich te ontwikkelen. De juiste bemesting draagt bij aan goede groei van het gras. Er groeit minder van mos en onkruiden. In drogere perioden kan irrigatie ook voorkomen dat de groei van het gras stilvalt.

Gazon onderhoud

Veel mensen komen bij ons met de vraag of hun gazon nog te redden is. In veel gevallen kan een goede onderhoudsbeurt het gazon enorm doen verbeteren. In enkele gevallen is het echter noodzakelijk het gazon te vervangen. Hierbij moet u denken aan situaties waarin onkruiden dusdanig hardnekkig door het gras groeien dat de zode min of meer vervuild is. Dit kan in uiterste gevallen alleen verholpen worden door de zode en onderliggende bodemlaag te verwijderen.

Gras inzaaien of graszoden leggen.

Bij de aanleg van nieuw gras heeft u de keuze tussen inzaaien of grasmatten leggen. Onze voorkeur heeft doorgaans inzaaien, omdat dit een egaler gazon geeft. Het voordeel van graszoden leggen is echter dat u direct een groen gazon heeft.

Wij beoordelen ieder gazon zorgvuldig waarbij we in overleg met de klant zoeken naar de beste oplossing. Wij verzorgen voor u de meststoffen, kalk, eventueel grasmatten, vruchtbare grond en graszoden. Wij kunnen een complete onderhoudsbeurt op ons nemen, waarbij we verticuteren, bemesten, eventueel kalk strooien en doorzaaien. Hierdoor zal u gazon binnen enkele weken weer strak groen zijn.