Fruitbomen snoeien

Het doel van de fruitboom is erg belangrijk bij fruitbomen snoeien. Gaat het om productie van fruit? Of is het decoratie? Een fruitboom die ter decoratie dient zal dichter zijn, het zal meer takken bevatten. Waar dit bij een vruchtboom de groei van het fruit zal belemmeren geeft dit bij een decoratieve boom juist een mooi gesloten bloesemdek.

Wanneer fruitbomen snoeien?

Bij fruitbomen is het belangrijk ze jaarlijks goed te snoeien. Als je één of een paar jaar overslaat en daarna de boom fors terug moet snoeien krijg je enorme groei van ongewenste waterloten in uw boom. Deze waterloten dragen geen vrucht, groeien vak recht omhoog en houden daarmee veel zonlicht tegen. Fruitbomen kunnen het gehele jaar door gesnoeid worden. Het voordeel van de winter is dat er dan beter overzicht is van het takkengestel. Fruittelers snoeien hun fruitbomen in de winter, maar dit heeft overwegend praktische redenen.

Appelbomen snoeien

Bij appelbomen is het van belang de boom genoeg te verjongen. Appelhout groeit relatief snel en jonge takken (tweede-, derdejaars takken) dragen veel vrucht. Appelbomen hebben veel baat bij een open structuur waarbij het licht in de boom valt en daarmee op de appels komt. Dit zorgt voor betere groei van de appels en daarnaast kleuren de appels beter als ze rijp worden.

Perenbomen snoeien

Perenbomen groeien minder snel dan appelbomen. Daarnaast zijn ouder takken vaak erg vruchtbaar. De meeste peren groeien aan kleine zijtakjes van een oudere tak. Perenbomen reageren sterker dan appelbomen op grove snoei. Als je een perenboom flink terug snoeit ontstaan erg veel waterloten.

Pruimenbomen snoeien

Pruimenbomen hoeven doorgaans niet ingrijpend gesnoeid te worden. Bij pruimenbomen ontwikkelen vaak waterloten zich welke weggenomen moeten worden. Daarnaast kan er indien nodig nog wat aan vormsnoei gedaan worden. De beste en lekkerste pruimen groeien in de bovenste takken van de boom. Daarom moeten deze takken vol tot ontwikkeling komen. Echter moet voorkomen worden dat dit er toe leid dat de boom alsmaar hoger en hoger wordt. Bij pruimen snoeien moet je in je achterhoofd hebben dat de goeie vruchtdragende takken het volgende jaar vervangen dienen te worden door kleine waterloten die kunnen door ontwikkelen tot meerjarige tak.

Kersenbomen snoeien

Ook kersenbomen hoeven doorgaans niet ingrijpend gesnoeid te worden. Kersenbomen lopen het risico bacterieziekte op te lopen op het moment dat ze veel snoeiwonden hebben. Daarom is het aan te raden bij een kersenboom zo min mogelijk snoeiwonden te maken. Dit betekent dus vaak liever een grote tak eruit dan een aantal zijtakken van deze grote tak te verwijderen. Daarnaast moet je de takken die wegknipt op circa 2cm uit de stam, of tak knippen zodat er een flinke stomp blijft zitten. Als je dit niet doet ontstaat er een snoeiwond waar water in kan blijven staan en dit verhoogt de kans op bacterieziekten.

Wij kunnen uw helpen met het snoeien van uw fruitbomen. Of het nu gaat om appel, peren pruimen of kersen. Wij hebben de kennis en de juiste gereedschappen in huis om uw boom naar wens te snoeien. Ook kunnen we u adviseren over hoe de boom te snoeien, afhankelijk van het doel wat u voor ogen heeft met de boom.